پخش زنده و آرشیو رادیو

دریچه

پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

دریچه

لیست قطعات

این برنامه به تهیه كنندگی سمیرا قنبری، روزهای پنجشنبه ساعت14:30 به مدت 25 دقیقه بر روی آنتن می رود.