پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان ترجمه

پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جهان ترجمه

بررسی آثار ترجمه شده در ایران- گفتگو با آتوسا صالحی(شاعر، مترجم و ویراستار)

بیدج(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

لیست قطعات