پخش زنده و آرشیو رادیو

رادیو كتاب

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 19:30 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ، ساعت 20:00 ویژه برنامه افطار با عنوان "در حوالی قاف"

اذان مغرب: 20:26 موذن: دكتر قاسم رضیعی

لیست قطعات