پخش زنده و آرشیو رادیو

درس فلسفه

چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

درس فلسفه

ارزش معرفت و شناخت شناسی

كارشناس: دكتر غلامعلی حداد عادل

فهرست قطعات

آموزش و تشریح فلسفه ی كانت به زبان ساده و روان (درس فلسفه دكتر حدادعادل)

عوامل برنامه