پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه سلامت روان(زنده)

شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه سلامت روان(زنده)

وضعیت كنونی روانشناسان و سازمان روانشناسی

ارتباط تلفنی با دكتر حمید پورشریفی(روانشناس سلامت) و دكتر محمدابراهیم مداحی(روانشناس و معاون آموزشی سازمان نظام روانشناسی)

لیست قطعات