پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز

جمعه 14 دی 1397 ساعت 22:10 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم انداز

شیوه های دفع پسماند در شمال كشور

با حضور مهندس صدرنژاد(رئیس اتحادیه صنایع بازیافت) و آقای كارنامی(رئیس محیط زیست مازندران)

فهرست قطعات