پخش زنده و آرشیو رادیو

حلقه گمشده

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 22:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

حلقه گمشده

بیان صریح خواسته ها!

با حضور خانم دكتر ناظمی(روانشناس) و خانم دكتر مظفری(جامعه شناس)

لیست قطعات
عوامل برنامه