پخش زنده و آرشیو رادیو

كارگاهی برای زندگی

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 14:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

كارگاهی برای زندگی

افرادی كه از جمع گریزان هستند

با حضور دكتر سعید بهزادی‌فرد(روانشناس)

لیست قطعات

همچنین در طی برنامه مهارت ارتباط با خانواده وافراد دیگر با حضور كارشناسان حوزه سلامت روان اصلاح و هدایت می شود.