پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش همگانی

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 08:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

ورزش همگانی

ورزش همگانی در خانواده راهی برای رشد و شكوفایی استعدادهای فرزندان

ارتباط تلفنی با دكتر قاسمی(دكترای تربیت بدنی و علوم ورزشی)

لیست قطعات