پخش زنده و آرشیو رادیو

كافه سلامت- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

كافه سلامت- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

چقدر به موفقیت دیگران در رسیدن به اهدافشون كمك می كنید؟

ارتباط تلفنی با دكتر شریفی یزدی(جامعه شناس) اذان مغرب: 17:13 مؤذن: منصوری

لیست قطعات