پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 12:30 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

مشكلات آموزشی كودكان استثنایی در كشور

ارتباط تلفنی با دكتر غفوریان(معاون آموزش استثنایی كشور) و دكتر پوراعتماد(روانپزشك و رئیس انجمن اوتیسم)

لیست قطعات