پخش زنده و آرشیو رادیو

كافه سلامت- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

كافه سلامت- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

آخرین باری كه به هموطن خود كمك كردید كی و چی بوده؟

ارتباط تلفنی با دكتر سلطانیه(عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی و دكتری قرآن و علوم اجتماعی) اذان مغرب: 17:40 مؤذن: صبحدل

لیست قطعات