پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزند من

دوشنبه 7 بهمن 1398 ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرزند من

نوجوانی كه ماجراها را با اغراق تعریف می‌كنند

با حضور خانم دكتر نسرین جعفری كادیجانی(روانشناس)

لیست قطعات

در این برنامه موضوع های زیر مورد بررسی قرار می گیرد: -معرفی شیوه های درست رفتاری -معرفی انواع روشهای تشویق و تنبیه -آموزش روشهای تقویت و ...