پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

برنامه های مراقبت های بهداشتی در نظام شبكه ای و نظام جامع سلامت

ارتباط تلفنی با دكتر رئیسی(معاون وزیر بهداشت)، دكتر شریعتی(معاون بهداشتی دانشگاه تهران) و دكتر مرندی(پیشكسوت مراقبت های بهداشتی در كشور)

لیست قطعات