پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله پزشكی

دوشنبه 9 بهمن 1402 ساعت 15:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

مجله پزشكی

دردهای شكمی در كودكان

با حضوردكترپژمان روحانی(فوق تخصص گوارش كودكان)

فهرست قطعات