پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله پزشكی

چهارشنبه 11 بهمن 1402 ساعت 15:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

مجله پزشكی

غربالگری های سرطان در زنان

خانم دكتر سهیلا امینی مقدم(متخصص زنان وآنكولوژی زنان)

فهرست قطعات