پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله پزشكی

یکشنبه 15 بهمن 1402 ساعت 15:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

مجله پزشكی

غربالگری های سرطان های شایع در مردان

دكتر سید فرزاد علامه(متخصص اورولوژی وفلوشیپ اوروانكولوژی)

فهرست قطعات