پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله پزشكی

چهارشنبه 18 بهمن 1402 ساعت 15:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

مجله پزشكی

اختلالات كف لگن در زنان

دكتر زینب قنبری(متخصص زنان فلوشیپ اختلالات كف لگن)

فهرست قطعات