پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله پزشكی

دوشنبه 16 بهمن 1402 ساعت 15:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

مجله پزشكی

پوسیدگی دندان

با حضوردكتر محسن رضایی (دندانپزشك و متخصص ترمیمی)

فهرست قطعات