پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله پزشكی

چهارشنبه 25 بهمن 1402 ساعت 15:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

مجله پزشكی

خونریزی های غیر طبیعی

دكتر راضیه اكبری(جراح ومتخصص بیماری های زنان وزایمان)

فهرست قطعات