پخش زنده و آرشیو رادیو

ارتباطات ورزشی

شنبه 7 مهر 1397 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ارتباطات ورزشی

این برنامه به منظور بالابردن سطح سواد رسانه ای و معرفی حوزه های جدید در ارتباطات ورزشی تولید می شود.

فهرست قطعات