پخش زنده و آرشیو رادیو

ارتباطات ورزشی

شنبه 21 مهر 1397 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ارتباطات ورزشی

این برنامه به منظور بالابردن سطح سواد رسانه ای و معرفی حوزه های جدید در ارتباطات ورزشی تولید می شود.

فهرست قطعات