پخش زنده و آرشیو رادیو

فوق‌العاده

جمعه 9 آذر 1397 ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

فوق‌العاده

پیشرفت های ورزشی تا چهل سالگی انقلاب اسلامی

با حضور سردار كاظم یزدانی

فهرست قطعات