پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش در آینه قانون

یکشنبه 9 دی 1397 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ورزش در آینه قانون

این برنامه به بررسی قوانین حقوقی سازمان لیگ فوتسال می پردازد.

با حضور كاظم سلیمانی(دبیر سازمان لیگ فوتسال) و روزبه وثوق احمدی(رئیس كمیته تعیین وضعیت بازیكنان لیگ)

فهرست قطعات