پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز

چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم انداز

این برنامه به بررسی كمی و كیفی اماكن ورزشی می پردازد.

با حضور گل محمدی(مدیر كل اداره ورزش و جوانان استان تهران)

فهرست قطعات