پخش زنده و آرشیو رادیو

باشگاه تندرستی

شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

باشگاه تندرستی

با ورزش چگونه می توانیم تندرست باشیم؟

با حضور دكتر مهدی خوبی(كارشناس فیزیولوژی و تغذیه)

فهرست قطعات