پخش زنده و آرشیو رادیو

باشگاه بانوان

شنبه 2 دی 1402 ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

باشگاه بانوان

اذان ظهر: 11:56- موذن: استاد صبحدل

فهرست قطعات

برنامه باشگاه بانوان به بررسی مهمترین رویدادهای ورزش بانوان، معرفی قهرمانان زن مسلمان با حفظ حجاب اسلامی و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی با پخش اخبار و آیتمهای مختلف می‌پردازد.