پخش زنده و آرشیو رادیو

به اضافه ورزش

دوشنبه 7 اسفند 1402 ساعت 12:20 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

به اضافه ورزش

فهرست قطعات

ترتیب موضوعات این برنامه به این شكل خواهد بود كه در هر روز به یكی از شاخه‌ها و زیر موضوعات ورزش و تربیت بدنی مثل ورزش و جامعه شناسی، ورزش و فرهنگ و هنر، ورزش و اقتصاد، ورزش و سیاست، ورزش و مدیریت و گام دوم انقلاب و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در مساجد پرداخته می‌شود. این برنامه با تهیه كنندگی عبادالله رضایی و صدف سبحانی و گویندگی سبحان اكرامی و شهرام نوروزی به روی آنتن شبكه رادیویی ورزش می‌رود.