پخش زنده و آرشیو رادیو

همگام با لیگ

پنجشنبه 24 اسفند 1402 ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

همگام با لیگ

بررسی و تحلیل مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران

فهرست قطعات
عوامل برنامه