پخش زنده و آرشیو رادیو

چشمه ایمان

سه شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 22:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشمه ایمان

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت

پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

فهرست قطعات

این برنامه با هدف آشنایی با شیوه قرآن در بیان معارف اعتقادی، افزایش دانش قرآنی، شناخت صحیح قرآنی در مباحث اعتقادی با سخنان آیت الله محمدی ری شهری تقدیم شنوندگان می شود. موضوعاتی از قبیل شناخت در قرآن، ایمان در قرآن، خداشناسی در قرآن ، صفات در قرآن، عدل الهی در قرآن، نبوت عامه در قرآن، نبوت خاصه در قرآن، امامت عامه در قرآن، امامت خاصه در قرآن ، معاد و زندگی پس از مرگ در قرآن در این برنامه مطرح می شود.

عوامل برنامه