پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش دین- قسمت 2(تكرار)

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 01:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش دین- قسمت 2(تكرار)

سالار بعد از سال ها به ایران برمیگردد و میخواهد دینی كه به دوست مرحومش سید دارد را ادا كند، او رازی دارد و میخواهد به همسر و پسر دوستش كمك كند و...

كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: علی میلانی، شهین نجف زاده نویسنده: هدیه رضایی

لیست قطعات