پخش زنده و آرشیو رادیو

ارغوان هنر

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 15:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر

تهیه كننده: رویا ولی زاده گوینده: معصومه روح بخش

لیست قطعات