پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش همبازی(تكرار)

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 02:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش همبازی(تكرار)

امیرعلی از اینكه برادر یا خواهری ندارد ناراحت است. مادر و پدرش نیز درگیر كار هستند تا اینكه اتفاقی می افتد و...

كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مینو جبارزاده، نازنین مهیمنی نویسنده: هدیه رضایی

لیست قطعات