پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش بوی ماه مهر- قسمت 4

سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 08:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش بوی ماه مهر- قسمت 4

مدرسه بهرنگ به دلیل جابه جایی خانه اشان تغییر می كند و همین موضوع باعث میشود در مدرسه كارهای عجیب و غریب انجام دهد...

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: بهرام ابراهیمی هنرمندان: سیما خوش چشم، مینو جبارزاده نویسنده: ویدا دانشمند

لیست قطعات