پخش زنده و آرشیو رادیو

آیت الكرسی

سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 07:00 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

آیت الكرسی

رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

فهرست قطعات