پخش زنده و آرشیو رادیو

ارتش فدای ملت

دوشنبه 29 فروردین 1401 ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

ارتش فدای ملت

روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

تهیه كننده: علیرضا بهروش نویسنده: پوریا موسوی گوینده: پیمان شیخی

فهرست قطعات

🎧تهیه كننده: علیرضا بهروش 📝نویسنده: پوریا موسوی 🎤 گوینده: پیمان شیخی 🇮🇷 با حضور امیران و دلاور مردان ارتش سرافراز میهن اسلامی