پخش زنده و آرشیو رادیو

اذان

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 17:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

اذان

اذان: 17:37 موذن: استاد كریم منصوری

رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

فهرست قطعات