پخش زنده و آرشیو رادیو

اذان

پنجشنبه 1 آبان 1399 ساعت 17:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

اذان

اذان: 17:38 موذن: مرحوم شیخ محمد هلباوی

رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

فهرست قطعات