پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش خاتون- قسمت 14

جمعه 21 مرداد 1401 ساعت 03:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش خاتون- قسمت 14

فهرست قطعات

كارگردان: حمید منوچهری تهیه كننده: ماهداد توكلی نویسنده: شهلا دباغی