پخش زنده و آرشیو رادیو

جراحت- قسمت 2

یکشنبه 12 فروردین 1403 ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جراحت- قسمت 2

طبیب سعدالدین یكی ازیاران حضرت علی (ع)است به خاطرآنكه با خلیفه بیعت نكرده به روستایی دورافتاده نزدیك خوزستان تبعید شده مرد دیگری نیزكه با خلیفه بیعت نكرده وفراری است به تیغ گماشتگان والی خوزستان زخمی شده درآخرهردوگریخته و به سمت كوفه می روند.

كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: احمد ایرانیخواه، شمسی صادقی نویسنده: مهام میقانی

فهرست قطعات