پخش زنده و آرشیو رادیو

كارت زرد

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 15:30 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

كارت زرد

طنز فوتبالی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات