پخش زنده و آرشیو رادیو

حرف تو حرف

دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 01:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

حرف تو حرف

نمایش طنز در حوزه اخلاق و موضوعات اخلاق

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات