پخش زنده و آرشیو رادیو

خاكریز خاطره

یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 22:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

خاكریز خاطره

روایت خاطرات شیرین رزمندگان دفاع مقدس

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات