پخش زنده و آرشیو رادیو

سوال

دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 13:15 به مدت 14 دقیقه

اطلاعات برنامه

سوال

قاچاق كالا و تاثیر آن بر اقتصاد مقاومتی

ارتباط تلفنی با پوراحمد نجات(دبیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز) و حریری(نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین)

فهرست قطعات

مطالبه گری از مسولین پیرامون نجوه اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در كشور