پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 29 دی 1399
5:54

میان برنامه

6:5

چكاوك(تكرار)

پخش موسیقی سنتی و شعر خوانی
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، خضرایی(گوینده) و خانم خضرائی(نویسنده)

6:26

میان برنامه

6:30

حیات خلوت(تكرار)

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع
با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، اسماعیلی(كارشناس مجری)، خانم حسن پور(گوینده آیتم)، خانم دكتر فاطمه اطیابی(استاد فارماسیوتیكس دانشكده داروسازی دانشگاه تهران و مركز تحقیقات نانو فناوری داروئی، مدیر گروه نانو فناوری دارویی دانشگاه تهران و جزو یك درصد دانشمندان برتر جهان) و ارتباط تلفنی با دكتر دیناروند(همسر خانم دكتر اطیابی)

6:59

میان برنامه

7:0

صبح و گفت و گو

مجله صبحگاهی
با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، خانم شعار(گوینده آیتم)

8:25

میان برنامه

8:30

ققنوس

بررسی و تحلیل مكتب شهید سلیمانی و الگوسازی سبك زندگی ایرانی-اسلامی
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، خانم معصومیان(گوینده آیتم) و عباس سلیمی نمین(مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران)

9:15

میان برنامه

9:30

روزنه

مجله علمی
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، ارتباط تلفنی با خانم نرجس رضازاده(كارشناس بخش علم و زندگی)، آرش آذردرخش(كارشناس بخش تجربه جهانی)، خانم شبنم طوفانی(كارشناس بخش نقطه سرخط)

9:59

میان برنامه

10:0

نقشه راه

نقش مجلس در جهش تولید
با حضور سلطانی(تهیه كننده و آیتم ساز)، سجادی پناه(كارشناس مجری)

10:55

میان برنامه

11:0

ترنج


با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، خانم حسن پور(كارشناس مجری و گوینده بخش پیامكها)، خانم شعار(گوینده آیتم و آیتم ساز)

11:50

میان برنامه

میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

12:9

اذان ظهر

12:21

میان برنامه

12:22

رویداد

مجله تحلیلی خبری
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

13:14

میان برنامه

13:15

جرعه ای از دانش

13:24

میان برنامه

13:30

گفت و گوی اجتماعی


با حضور دهنوی(تهیه كننده)، كوشكی(كارشناس مجری)، سیدآقائی(گوینده آیتم)، خانم چراغعلی(آیتم ساز)،

14:29

میان برنامه

14:30

گفت و گوی اقتصادی


با حضور سلطانی(تهیه كننده)

15:40

میان برنامه

15:55

پندانه

15:59

میان برنامه

16:0

بی قاب بی نقاب(تكرار)


با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)

17:10

او با ما حرف می زند

17:15

میان برنامه

میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

17:31

اذان مغرب

17:43

میان برنامه

17:45

گفت و گوی سیاسی


با حضور ماهر(تهیه كننده)، طاهری(گوینده آیتم)

18:45

میان برنامه

18:50

درنگ

19:0

بدون خط خوردگی

مجله تحلیلی خبری
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

19:59

میان برنامه

20:0

گفت و گوی فرهنگی


با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)

20:59

میان برنامه

21:0

گفت و گوی علمی

تقویت سیستم ایمنی با استفاده از مواد طبیعی
با حضور احمدی(تهیه كننده)، كمالی(كارشناس مجری)، دكتر محمدباقر رضایی(رئیس اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران)، دكتر آرمان زرگران(عضو هیئت علمی دانشكده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشكی تهران) و خانم دكتر آزاده زارعی(متخصص طب سنتی از دانشگاه علوم پزشكی تهران)

21:53

میان برنامه

22:0

بحث آزاد


با حضور كریمی(تهیه كننده)، طیب(گوینده)

23:50

میان برنامه