پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 29 تیر 1397
21:25

میان برنامه

میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

22:0

آهوانه

موسیقی كردستان
با حضور اردیانی(تهیه كننده)، خانم وزیری(گوینده)، مهبد مكی(كارشناس مجری)، عبدالرضا مجدی(كارشناس ارشد پژوهش هنر، مرمت گر سازهای قدیمی و پژوهشگر موسیقی و هنر) و آزاده سركاری(گوینده آیتم با قدما)

23:52

میان برنامه