پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 7 آبان 1399
10:55

میان برنامه

11:0

آوای قانون

حقوق شهروندی
با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، حسینی امامی(كارشناس مجری) و دكتر ابراهیم كیانی(حقوقدان و مدرس دانشگاه)

11:41

میان برنامه

11:42

اذان ظهر

11:54

میان برنامه

12:0

رویداد

مجله تحلیلی خبری
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

12:59

میان برنامه

میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

13:30

گفت و گوی اجتماعی


با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، سیدآقائی(گوینده آیتم)، خانم چراغعلی(آیتم ساز)

14:24

میان برنامه

14:30

گفت و گوی اقتصادی

ضرورت های اصلاح ساختار بودجه
با حضور سلطانی(تهیه كننده)، محمودی(كارشناس مجری)، دكتر حسین محمودی اصل(كارشناس مسائل اقتصادی)، دكتر علی قاسمی(تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی) و ارتباط تلفنی با دكتر مجتبی رضاخواه(عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس)، جعفر قادری(عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس) و مهرداد بائوج لاهوتی(مشاور امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه)

15:40

میان برنامه

15:55

پندانه

16:0

بی قاب بی نقاب


با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)

17:10

میان برنامه

17:20

او با ما حرف می زند

17:25

میان برنامه

17:26

اذان مغرب

17:38

گفت و گوی سیاسی


با حضور ماهر(تهیه كننده)، طاهری(گوینده آیتم)،

18:45

میان برنامه

18:50

درنگ

19:0

بدون خط خوردگی

مجله تحلیلی خبری
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

19:59

میان برنامه

20:0

گفت و گوی فرهنگی(تكرار)

مكاتب بزرگ ادبی ایران و بازتاب آن در فرهنگ بین الملل
با حضور خانم جوزدانی(تهیه كننده)، منصوبی(كارشناس مجری)، دكتر یاسر فراشاهی نژاد(محقق ادبیات و استاد دانشگاه تربیت مدرس) و دكتر علیرضا سمیعی(پژوهشگر و محقق در حوزه ادبیات و هنر)

20:59

میان برنامه

21:0

گفت و گوی علمی


با حضور احمدی(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)،

21:41

میان برنامه

میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+

22:0

انعكاس

ویژه هفته وحدت
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(مجری)، امیرحسین سید آقایی(آیتم ساز)، دكتر امیرمسعود مولایی(رئیس دفتر و مدیرعامل بنیاد تكریم ادیان در سوئد و رئیس دفتر تكریم ادیان اروپا)، دكتر ملك فاضلی(نماینده اهل تسنن و نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی)، دكتر علی ذوعلم عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و ارتباط تلفنی با دكتر سید محمد حسینی(وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی)

23:55

میان برنامه