پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 7 آبان 1399
8:25

میان برنامه

8:30

گفت و گوی اجتماعی(تكرار)

كرونا و مدهای پیش رو
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، سیدآقائی(گوینده آیتم)، خانم چراغعلی(آیتم ساز)، علیرضا حسین زاده دیلمی(دبیر اسبق كارگروه مد و لباس و پژوهشگر و فعال حوزه سبك زندگی) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر كبری خزعلی(عضو شورای زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی) و دكتر ابوالقاسم عیسی مراد(روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

9:26

میان برنامه

9:30

روزنه

وضعیت انیمیشن های ایرانی چگونه است؟
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم ساكی(كارشناس مجری)، خانم ربانی(آیتم ساز و گوینده آیتم) و ارتباط تلفنی با خانم نرجس رضازاده(كارشناس بخش علم و زندگی)، سعید مهرالی(كارشناس بخش تجربه جهانی)، دكتر سید محمد حسینی(مدیر دفتر تولید متن و انیمیشن حوزه هنری) و خانم شبنم طوفانی(كارشناس بخش نقطه سرخط)

9:59

میان برنامه

10:0

چهل ستون

سواد مالی، سواد مالی زنان خودسرپرست
با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده و آیتم ساز)، نجف(كارشناس مجری)، خانم نصرآبادی(گوینده آیتم)، خانم صدیقی(گزارشگر)، خانم محسن زاده(آیتم ساز)، دكتر كمیل رودی(مدیر آكادمی هوش مالی، پژوهشگر، نویسنده و مدرس در حوزه سواد مالی) و خانم لیلا ارشد(مددكار اجتماعی)

10:55

میان برنامه

11:0

آوای قانون


با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، حسینی امامی(كارشناس مجری)

11:41

میان برنامه

11:42

اذان ظهر

11:54

میان برنامه

12:0

رویداد

مجله تحلیلی خبری
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

12:59

میان برنامه

میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

13:30

گفت و گوی اجتماعی


با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، سیدآقائی(گوینده آیتم)، خانم چراغعلی(آیتم ساز)

14:24

میان برنامه

14:30

گفت و گوی اقتصادی

ضرورت های اصلاح ساختار بودجه
با حضور سلطانی(تهیه كننده)، محمودی(كارشناس مجری)، دكتر حسین محمودی اصل(كارشناس مسائل اقتصادی)، دكتر علی قاسمی(تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی) و ارتباط تلفنی با دكتر مجتبی رضاخواه(عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس)، جعفر قادری(عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس) و مهرداد بائوج لاهوتی(مشاور امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه)

15:40

میان برنامه

15:55

پندانه

16:0

بی قاب بی نقاب


با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)

17:10

میان برنامه

17:20

او با ما حرف می زند

17:25

میان برنامه

17:26

اذان مغرب

17:38

گفت و گوی سیاسی


با حضور ماهر(تهیه كننده)، طاهری(گوینده آیتم)،

18:45

میان برنامه

18:50

درنگ

19:0

بدون خط خوردگی

مجله تحلیلی خبری
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

19:59

میان برنامه

20:0

گفت و گوی فرهنگی


با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، مافی(كارشناس مجری)،

20:59

میان برنامه

21:0

گفت و گوی علمی


با حضور احمدی(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)،

21:41

میان برنامه

میان برنامه
رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+

22:0

انعكاس

ویژه هفته وحدت
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(مجری)، امیرحسین سید آقایی(آیتم ساز)، دكتر امیرمسعود مولایی(رئیس دفتر و مدیرعامل بنیاد تكریم ادیان در سوئد و رئیس دفتر تكریم ادیان اروپا)، دكتر ملك فاضلی(نماینده اهل تسنن و نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی)، دكتر علی ذوعلم عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و ارتباط تلفنی با دكتر سید محمد حسینی(وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی)

23:55

میان برنامه