پخش زنده و آرشیو رادیو

سوال

چهارشنبه 16 فروردین 1396 ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

سوال

اقتصاد مقاومتی و چالش های آن در ارتقاء این فرهنگ

ارتباط تلفنی با سردار غلامی(رئیس بسیج سازندگی كشور)

فهرست قطعات

مطالبه گری از مسولین پیرامون نجوه اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در كشور