پخش زنده و آرشیو رادیو

فانوس

یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 17:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

فانوس

تفسیر آیات 5 و 6 سوره انشراح- تأثیر سختی ها بر ساخته شدن روح

با حضور خانم كاظمی(تهیه كننده)، خانم روحبخش(مجری)، دكتر رنجبری(كارشناس مذهبی) و خانم دوشابچی(مشاور خانواده)

فهرست قطعات