پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ همدلی

چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 10:30 به مدت 26 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رنگ همدلی

بررسی فرهنگ و آئین كشورهای مسلمان در ماه رمضان

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و مجری)، معین احمد(مبلغ كشور نپال) و خانم فاطمه خاتون(همسر معین احمد و اهل سنگاپور)

فهرست قطعات

*ویژه برنامه ماه رمضان