پخش زنده و آرشیو رادیو

شكوه پیشرفت

چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت 03:30 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

شكوه پیشرفت

دستاوردهای مخابراتی و برق قدرت در 40 سالگی انقلاب اسلامی

با حضور احمدی(تهیه كننده)، طبعی(كارشناس مجری)، دكتر سعید قاضی مغربی(رئیس دانشگاه آزاد واحد یادگار امام) و دكتر سام روزبهانی(معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی)

فهرست قطعات